Logo Advokátnej kancelárie JUDr. Petr Pečený & part.

Všeobecné informácie

Advokátna kancelária (ďalej iba „AKPP“) poskytuje svoje služby v Slovenskej republike od roku 2009. JUDr. Petr Pečený je súčasne advokátom pôsobiacim viac ako pätnásť rokov v Českej republike.

Rozsah činnosti advokátnej kancelárie zahŕňa široké spektrum vzájomne prepojených špecializovaných oblastí, čo umožňuje poskytovať klientom úplné a koordinované právne poradenstvo. Advokátna kancelária sa špecializuje na komplexné právne služby predovšetkým v oblasti práva vymáhania pohľadávok. Advokátna kancelária však vedľa tejto špecializácie poskytuje taktiež komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, predovšetkým v oblasti práva občianského a obchodného, autorského práva a pracovného práva. AKPP s ohľadom na zameranie kancelárie a skladbu našej klientely poskytuje právne služby v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku.

Advokátna kancelária má taktiež uzatvorenú asociačnú dohodu o spolupráci s advokátnou kanceláriou JUDr. Františka Novotného v Českej republike, ktorá sa okrem iného špecializuje aj na oblasť trestného práva. Advokátna kancelária taktiež spolupracuje s nemeckým advokátom Dr. Stefanem Hauptem, so sídlom v Berlíne špecializujúcim sa na obchodné právo a právo duševného vlastníctva.

Advokátna kancelária JUDr. Petra Pečeného usiluje o profesionálnu dokonalosť a vysoký štandard služieb spojených s dôverou a vernosťou klientov. Pre prípad každého klienta sa zásadne vytvára taký spôsob práce vedúci k optimalizácií vzťahov medzi dosiahnutým výsledkom a prostriedkami, ktoré sa na dosiahnutý výsledok vynaložia a klientovi vyúčtujú.